Tijdsbesteding aan dagbladen en tijdschriften

De tijd besteed aan het lezen van dag- en nieuwsbladen en tijdschriften, is afgenomen, zo blijkt uit het Tijdbestedingsonderzoek.

In de periode 1975 -2005 is de leestijd aan dag- en nieuwsbladen en tijdschriften continu gedaald. Het aantal leesuren van dag- en nieuwsbladen nam af van 2,7 uur naar 1,5 uur per week, een teruggang met 44%. Bij de tijdschriften was de daling nog groter: van 1,5 naar 0,7 uur per week, een afname met 55%.

tijdbesteding dag- en nieuwsbladen als hoofdactiviteit 1975-2005, index 1975 = 100 

De enige uitzondering vormden de huis-aan-huisbladen en reclamefolders. De tijd die aan het lezen van deze uitgaven werd besteed, steeg tussen 1975 en 1980 en bleef daarna op hetzelfde niveau. Vergeleken met de tijd die men overheeft voor het lezen van boeken, is de leestijd voor huis-aan-huisbladen en reclamefolders beperkt. In 2005 was dit 0,3 uur per week, tegenover 1,3 uur voor boeken.

vrijetijdbesteding aan dag- en nieuwsbladen, 12 jaar en ouder

Tijdsbesteding afhankelijk van leeftijd Jongeren van 12-19-jaar besteden ongeveer 10 minuten per week aan het lezen van dag- en nieuwsbladen. Tijdschriften zijn bij hen met bijna een half uur per week meer in trek. Mensen tussen 20 en 34 jaar besteden ongeveer evenveel tijd aan het lezen van tijdschriften als 12-19-jarigen. De dag- en nieuwsbladen krijgen bij hen bijna zoveel aandacht als de tijdschriften.

Vanaf 35 jaar wordt er meer tijd besteed aan zowel dag- en nieuwsbladen als aan tijdschriften. De groep 65 jaar en ouder leest het meest van alle groepen in tijdschriften. Het aantal uren dat deze groep aan dagbladen besteedt, is iets lager dan onder mensen van 50-64 jaar.

Zie ook Tijdbesteding aan boeken