Tijdsbesteding aan internet

De tijdsbesteding aan internet verandert in de loop van de tijd. Dit heeft  te maken met onder andere de opmars van breedband internet.

Nederland heeft een naar verhouding hoog aantal aansluitingen op breedband internet.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Nederlanders gemiddeld per dag een aanzienlijke tijd op  internet te vinden zijn. In september 2011 besteedden de Nederlanders (15 jaar en ouder) thuis én op het werk samen ruim 1 uur per dag aan internet. Binnen Europa spande de bevolking van Engeland de kroon met bijna 1,2 uur per dag. De Zwitsers daarentegen spendeerden van de onderzochte nationaliteiten de minste tijd per dag aan internet: nog geen 25 minuten. Het Europees gemiddelde is ca. 55 minuten per dag.

Internetgebruik Europa uren, per dag

Anno 2005
In 2005 werd een onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding van mannen en vrouwen met betrekking tot de diverse activiteiten die men op internet kan ondernemen. In 2005 bleken de Nederlanders van 12 jaar en ouder gemiddeld 2,5 uur per week actief op internet als hoofdactiviteit in de vrije tijd (internetten tijdens werk of op/voor school werd dus niet meegeteld).

 tijdbesteding on line computergebruik mannen vrouwen

 Mannen besteedden aan de meeste on-line-bezigheden wat meer tijd dan vrouwen. Bij sociale bezigheden (e-mailen, chatten) ontliep het gebruik door vrouwen vrijwel niet het gebruik dat mannen ervan maakten. Het spelen van games was meer een mannenactiviteit, net als zomaar wat surfen. Telebankieren en shoppen waren in 2005 nog in opkomst (zie ook Bestellen via internet).

In 2005 heeft het SCP gemeten hoeveel tijd de verschillende leeftijdsklassen in 2005 besteedden aan online-computergebruik als hoofdactiviteit.

Tijdbesteding on line computergebruik leeftijdsklassen

Kinderen/jongeren van 12 tot 19 jaar besteedden veel tijd aan sociale activiteiten op internet. Aan e-mail, msn’en, games en chatten besteedden zij gemiddeld 5,4 uur per week. Opvallend is de piek bij msn’en en chatten, en die bij het spelen van games.

De groep van 20-34 jaar spendeerde aan sociale activiteiten op internet 1,6 uur per week. Mensen van 65 jaar en ouder besteedden per week gemiddeld de minste tijd, 0,3 uur, aan de genoemde sociale activiteiten.
Wat betreft het telebankieren en on-lineshoppen blijkt de groep 50-64 jaar daar duidelijk meer tijd aan te besteden dan de andere groepen.