Herkomst laatst gelezen boek

Tot midden jaren negentig was het laatst gelezen boek vaker een bij de bibliotheek geleend boek dan een zelf gekocht boek. Dit heeft zijn wortels in het verleden. Oorspronkelijk is de openbare bibliotheek opgericht voor mensen die zich dure boeken niet konden veroorloven. We spreken dan (in Nederland althans) over het begin van de twintigste eeuw. Sindsdien is de welvaart flink toegenomen en zijn er ook veel meer goedkope pocketboeken op de markt.

Het SCP heeft Nederlanders gevraagd waar hun laatst gelezen boek vandaan kwam. De figuur laat zien dat dit boek sinds begin jaren '80 steeds vaker een gekocht of cadeau gekregen boek is en minder vaak een bij de bibliotheek of bij familie of kennissen geleend boek.

 Herkomst laatst gelezen boek

Vanaf 1980 stijgt het kopen snel en vanaf 1990 daalt het lenen. In het laatste hier getoonde jaar, 2005, was van de als laatste gelezen boeken de helft een gekocht of cadeau gekregen boek, tegen 20% bij de bibliotheek geleende boeken. Het lenen van familie of bekenden is sinds 1990 stabiel. De boekenvoorraad thuis wordt steeds minder vaak aangesproken, zie Lenen versus kopen.

Zie ook Uitleningen boeken volwassenen en Uitleningen boeken jeugd.