Omzet algemene boeken

De boekhandel heeft het zwaar. De perikelen rond de boekhandelsketen Polare spraken boekdelen.

In de verslagperiode werd in 2009  de hoogste omzet behaald. Daarna nam de omzet snel af. In 2013 was de omzet met 71 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2009. Dit komt overeen met een afname van 11%. Daar komt nog bij dat in die periode een inflatie gemeten is van bijna 15%.

Omzet algemene boeken

Zie voor meer gegevens over het boekenvak  Feiten en cijfers van de koninklijke vereniging van het boekenvak.