Bezoek aan/en aankopen bij (internet-) boekhandel

 Nederlanders kopen graag een boek. Uit een onderzoek van GfK (januari 2014) blijkt dat maar liefst 32,7% van de Nederlanders boven de achttien jaar gelukkig wordt van een boek. Daarmee staat het boek 3% hoger dan bloemen en 4% hoger dan muziek, films en games. Vooral de jonge vrouw (18 tot 29 jaar) geeft het boek een hoge score: 35,7%.

Uit onderzoek van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak (juli 2010) is gebleken dat iets meer dan de helft van de boekenkopers minimaal maandelijks de reguliere boekhandel bezoekt (eenmaal per week 12%, eens in de twee weken 19% eenmaal per maand 26%). Vrouwen komen vaker dan mannen. 2% van de boekenkopers komt een keer per jaar en 6% komt minder dan één keer per jaar.

Bezoek boekhandel door boekenkopers

Bijna de helft van de boekenkopers bezoekt minimaal maandelijks de internetboekhandel. 3% komt een keer per jaar en 10 % komt minder dan één keer per jaar.
De verkoop van boeken via internet bleef in 2011 toenemen. Hierdoor en door de economische crisis worden er minder boeken in de boekhandel verkocht. Bron: koninklijke vereniging van het boekenvak.

Bezoek internetboekhandel door boekenkopers

De boekhandel is de belangrijkste aankoopplaats voor boeken. De helft van de boekenkopers koopt de boeken uitsluitend  in de boekwinkel. Bijna een derde  van de boekenkopers koopt de boeken even vaak in de boekwinkel als op internet. En eenvijfde van de boekenkopers koopt zijn of haar boeken uitsluitend via internet.

Aankoopplaats boeken

Zie ook: Bezoekers bibliotheken en Verband tussen lenen en kopen.
Zie voor meer gegevens over het boekenvak  Feiten en cijfers van de koninklijke vereniging van het boekenvak.