Algemeen boek: aantallen, genres verkocht

Boekhandels en bibliotheken hebben beide het leveren van boeken (verkopen, c.q. uitlenen) als core business. Hoe staat het met de verkopen van boeken door de boekhandel? En hoe groot is het aandeel van e-books?

De verkoop van algemene boeken (A-boeken: exclusief de zakelijke sector) wordt sinds 1975 bijgehouden. In dat jaar werden ca. 34 miljoen A-boeken (hierna te noemen: boeken) verkocht.

totaal aantallen verkochte beoeken

In bovenstaande grafiek is te zien dat het totaal aantal verkochte boeken in de loop van de jaren sterk kan wisselen. Vooral tussen de topjaren 1982 en 1997 trad een diep dal op. De boekenverkoop veerde vervolgens sterk op tot boven het niveau van 1975 en bereikte in 1997 voor het eerst de 40 miljoen, met vervolgens weer een snelle daling. Vanaf 2002 steeg de verkoop aanzienlijk.
NB. Met ingang van 2006 is het scanonderzoek in boekwinkels ingevoerd. Daardoor
kon  de afzet nauwkeuriger en vollediger gemeten worden. Dit verklaart de sterke stijging in dat jaar. Het jaar 2008 werd met bijna 51 miljoen verkochte boeken het topjaar. De jaren daarna laten vervolgens een continue daling zien.

Met ingang van 2011 wordt het aantal verkochte e-books meegeteld. Sindsdien stijgt het aandeel van e-books in de totale afzet van A-boeken jaar na jaar. In 2011 werden 0,55 miljoen e-books verkocht. Het jaar daarop waren dat er al 1,0 miljoen en in 2013 1,95 miljoen. De toenemende verkoop van e-books kan de daling in de omzet van papieren boeken echter niet compenseren. Zonder e-books zou de omzetdaling in 2012 niet 6,3% maar 7,3% hebben bedragen.

In de periode1975-1999 werden er per inwoner gemiddeld  tussen 2,4 en 1,8 boeken per jaar gekocht. Het dieptepunt lag in de periode 1988-1990. Er werd toen 1,8 boek per inwoner per jaar verkocht. In de periode 1995-1999 werd de top van 1976 weer geëvenaard met 2,6 boeken per inwoner per jaar. In 2008 werden er nog meer boeken per inwoner verkocht: 3,1. In 2008 werden er nog meer boeken per inwoner verkocht: 3,1. Daarna daalde dit weer tot 2,4 per inwoner in 2013.
Zie ook Verband tussen lenen en kopen.

 Verdeling van de verkoop over de diverse genres
Aantallen verkochte algemene boeken per genre

In de periode 2006–2009 was er bij de fictieboeken voor volwassenen sprake van een continue stijging in het aantal verkochte boeken. Non-fictie voor volwassenen laat een wisselend beeld zien: eerst een stijging in 2008 en weer een daling in 2009. Eenzelfde beeld bestaat voor fictie kinderen. Opvallend is de continue stijging van non-fictie kinderen.

Zie ook Boekverkoop: omzet naar genre.
Zie voor meer gegevens over het boekenvak  Feiten en cijfers van de koninklijke vereniging van het boekenvak.