Aantal en genre boeken gelezen

Er zijn veellezers en er zijn mensen die nooit een boek lezen. Is er iets te zeggen over het aantal boeken men leest en over welke boeken dan worden gelezen?

Er is een groep mensen die meer dan 50 boeken per jaar leest. Deze groep omvat 4% van de mensen van 13 jaar en ouder. Nog eens 10%  van de mensen leest per jaar  tussen de 21 en 50 boeken. Een derde van de mensen leest 1 tot 6 boeken per jaar.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de mensen die nooit een boek lezen. Het gaat om ca. 17% van de bevolking ouder dan 13 jaar. Onder deze groep bevinden zich veel laaggeletterden.
Naar schatting zijn in Nederland ongeveer 1,5 miljoen mensen laaggeletterd: 11% van de bevolking van Nederland. De openbare bibliotheken spannen zich in om dit aantal omlaag te brengen, zie leesbevordering en leerfunctie bibliotheken.

 Aantal boeken gelezen in de laatste 12 maanden

Wat lezen de boekenlezers?
Van de diverse boekgenres wordt spannende fictie het meest gelezen. Daarna komt literatuur/literaire roman. School- en studieboeken staan op de derde plaats. Streekromans en waar gebeurde verhalen zijn met 6% elk goed voor een gedeelde vierde plaats (februari 2012 en mei 2012).

Genres gelezen, inprocent