Betaald fulltime werkenden naar leeftijd en geslacht

Wie fulltime werkt, heeft minder tijd dan parttimers om bijvoorbeeld boeken te lezen of voor het plezier naar de bibliotheek te gaan dan mensen die niet fulltime werken.

In de periode 2000-2009 nam het aantal ouderen (55-tot 65-jarigen) dat fulltime werkte toe. Omgekeerd nam het aantal fulltimers in de jongste leeftijdsgroepen juist af. Aan het eind van de verslagperiode (2000-2009) werkten 4,5 miljoen mensen fulltime.

Mannen  
Het aantal fulltime werkende mannen (15 tot 65 jaar) daalde in de periode 2000-2009 licht: van 3,7 miljoen naar 35 miljoen (-4%). De afname trad op in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar (-23%), 25 tot 35 jaar (-25%) en 35- tot 45 jaar (-5%). In de twee oudste groepen echter steeg het aantal fulltime werkende mannen.

grafiek betaald fulltime werkende mannen

De omvang van de grootte van de verschillende leeftijdsgroepen kan in de tijd variëren. Daarom wordt daarvoor in de tekst hieronder gecompenseerd.

  • 15-25 jaar. In de verslagperiode nam de arbeidsparticipatie af met 23%. Tegelijkertijd nam het aantal mannen van 15-25 jaar toe met 6%. De netto fulltime arbeidsparticipatie in deze periode nam af: -29%.
  • 25-35 jaar. Netto fulltime arbeidsparticipatie -5%.
  • 35-40 jaar. Netto fulltime arbeidsparticipatie -2%.
  • 45-55 jaar. Netto fulltime arbeidsparticipatie + 1%.
  • 55-65 jaar. Opvallend is de stijging in arbeidsparticipatie onder de babyboomers, nu de oudste groep werkenden. In deze groep steeg het aantal werkenden met 70%! 34% hiervan is veroorzaakt doordat in die periode het aantal mannen in de leeftijd van 55-65 jaar aanzienlijk is gestegen. De rest van de stijging heeft te maken met de toename van het aantal fulltimers in die groep.

Vrouwen
Het aantal fulltime werkende vrouwen daalde in de periode 2000-2009 licht: van 1,04 miljoen naar 0,98 miljoen, een afname met 6%. De afname vond plaats in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar (-35%) en 25 tot 35 jaar (-19%).

grafiek fulltime werkende vrouwen

  • 15-25 jaar. De netto fulltime arbeidsparticipatie daalde: - 42% (zie ook hiervoor bij mannen 15-25).
  • 25-35 jaar. In deze groep bleef de netto fulltime arbeidsparticipatie van het aantal werkende vrouwen vrijwel gelijk -1%.
  • 35-45 jaar. Stijging netto fulltime arbeidsparticipatie met 5%.
  • 45-55 jaar. Stijging netto fulltime arbeidsparticipatie met 14%.
  • 55-65 jaar. In de groep fulltime werkende vrouwen 55 tot 65 jaar is een spectaculaire verandering te zien. De fulltime arbeidsparticipatie steeg met 65%.