Personeel: omvang

Het aantal personeelsleden van bibliotheken in vaste dienst neemt al jaren af. Met name het aantal deeltijd dienstverbanden neemt af. Hier komen echter geen voltijd dienstverbanden in de plaats, dit percentage is over de jaren stabiel.Bron: VOB BIS.

De grafiek maakt duidelijk dat in bibliotheken een zeer groot aantal parttimers werkt. In de periode 2009 t/m 2014 had gemiddeld 10% van het bibliotheekpersoneel een voltijds betrekking. Hoewel dit percentage over de jaren heen stabiel is gebleven, neemt het aantal parttimers in dienst bij de bibliotheken wel verder af. Dit kan te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen in combinatie met veranderingen in de bibliotheken zelf, zoals de invoer van de retailformule.