Aantal bibliotheekorganisaties

Sinds 1995 is het aantal bibliotheekorganisaties voortdurend gedaald. Welke oorzaak of oorzaken liggen hieraan ten grondslag?  

Aan het eind van het tweede millennium kregen bibliotheken te maken met de zich snel ontwikkelende informatiemaatschappij. De bibliotheken werden gedwongen “de dienstverlening en de bestuurlijke organisatie aan de stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen aan te passen” (bron: ministerie van OCW, 2000: 3-4). Als antwoord hierop werd in 2000 het proces van de Bibliotheekvernieuwing gestart. Een van de speerpunten was het door fusies vergroten van de schaalgrootte van bibliotheken, opdat bibliotheken  gezamenlijk schaal- en efficiencyvoordelen zouden genieten.Als gevolg van dit vernieuwingsproces zijn de basisbibliotheken ontstaan. Een basisbibliotheek is: ‘een zelfstandige organisatie … die een bibliotheekvoorziening aanbiedt’ (Procesbureau Bibliotheekvernieuwing 2005: 59). Dit proces van schaalvergroting heeft uiteindelijk geleid tot vermindering van het aantal bibliotheekorganisaties.