Ledentallen volwassenen

Het aantal volwassen leden is in de verslagperiode aanzienlijk afgenomen. Is daar een verklaring voor?

In 1999 telden de bibliotheken 2,27 miljoen volwassen leden. In 2012 was het aantal volwassen leden teruggelopen tot 1,74 miljoen.

aantal volwassen leden

Over de periode 1999-2012 was het ledenverlies 23%. Tegelijkertijd steeg het aantal volwassen inwoners van Nederland. Daardoor daalde het aandeel volwassen leden ten opzichte van de volwassen bevolking van 18,4% in 1999 naar 13,1% in 2012.
Ter vergelijking: in de periode 1999-2012 steeg het aandeel jeugdleden ten opzichte van de jeugdbevolking van 58,8% naar 62,4.

Mogelijke verklaringen voor de afname van het aantal volwassen leden in de periode vanaf 1999 zijn:

  1. Er is lange tijd erg weinig aandacht besteed aan de volwassen leden (bijv. doordat veel aandacht ging naar de werving en het behoud van jeugdleden).
  2. De collectie boeken volwassenen is sterk afgenomen. Daardoor vinden volwassenen vaak niet wat zij zoeken.
  3. Volwassenen hebben steeds minder tijd te besteden als gevolg van en de toegenomen arbeidsparticipatie.
  4. De activiteiten op PC + internet zijn in bijna alle leeftijdsgroepen duidelijk toegenomen, zie ook Verplichte, persoonlijke, vrije tijd.