Ledentallen jeugd

Het aantal jeugdleden neemt de laatste jaren toe. Wat zijn de onderliggende factoren?

Tussen 1999 en 2005 nam het aantal jeugdleden af. Sinds 2005 neemt het aantal jeugdleden echter weer toe. In 2014 stonden 2,3 miljoen jeugdleden bij de bibliotheek ingeschreven. Maar liefst 66% van de jongeren in 2014 is lid van de openbare bibliotheek.Bron: CBS

De stijging is mede beïnvloed doordat het aantal jeugdige bewoners van Nederland (0 t/m 17 jaar) in die periode ook steeg (overigens in geringe mate: 0,8 procentpunt). Wordt voor deze stijging gecompenseerd, dan is het aandeel jeugdleden ten opzichte van het aantal jeugdigen in Nederland met 5,6 procentpunt gestegen. Zie ook: Tijdbesteding aan boeken, Tijdbesteding aan dagbladen en tijdschriften, Tijdbesteding aan internet en Uitleningen boeken jeugd.Bron: CBS

Bovenstaande afbeelding van het aantal jeugdleden ten opzichte van de bevolking laat zien, dat het lidmaatschapspercentage van de jeugd sinds 2005 stijgt. Hoewel het aantal jongeren in Nederland daalt, neemt het aantal jeugdleden bij bibliotheken toe. Hiervoor is een aantal verklaringen mogelijk. Zo is bekend dat bibliotheken vanaf 2005 steeds meer aandacht aan de jeugd zijn gaan besteden. Dit was wellicht (mede) het gevolg van een aantal op de jeugd gerichte landelijke projecten, zoals die op het gebied van leesbevordering voor de jeugd in brede zin. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Leesplein (vanaf 2001), een site voor 0- tot 16-jarigen, met informatie over jeugdboeken;
 • De Nationale Voorleesdagen (vanaf 2004);
 • Via o.a. Schoolbieb werd de bibliotheek meer betrokken bij het onderwijs. NB. Schoolbieb.nl is vanaf 1 januari 2013 niet meer beschikbaar. Een deel van de informatie is beschikbaar via www.bibliotheek.nl/arrangement.
 • Nederland Leest (vanaf 2006), een programma dat mede op jongeren gericht is;
 • Boekstart (zie ook leesbevordering), gericht op het voorlezen aan 0- tot 4-jarigen: veel
  ouders laten dankzij dit hun baby of peuters lid worden. In het kader van dit programma werden
  in 2011 30.000 kinderen van 0 tot 4 jaar lid van de bibliotheek. Dit is een aanzienlijke toename die getalsmatig en  inhoudelijk van belang is.
 • Gratis jeugdlidmaatschap aanbieden.
  NB Een inventarisatie door het SIOB in 2012 naar betaald jeugdlidmaatschap maakte duidelijk dat bijna 5% van de jeugdleden voor hun lidmaatschap moesten betalen. Het  betreft in totaal circa 103.000 jeugdleden.