Verblijfsfunctie bibliotheken

De bibliotheek heeft meer functies dan het uitlenen van boeken. De bibliotheek is er ook voor diegenen die ter plekke boeken willen inzien of gebruik willen maken van andere bibliotheekproducten.

In de periode 1975-2005 heeft het SCP onderzoek gedaan naar de tijdbesteding van mannen en vrouwen in de bibliotheek. Dankzij dit onderzoek naar de tijdsbesteding is een beeld te krijgen van de
trends in het gebruik van de bibliotheek. Gevraagd werd onder andere: hoe vaak men de bibliotheek bezocht en welke activiteiten men daar onderneemt. Gevraagd werd naaronder andere: ter plekke de krant lezen, naslagwerken inzien en archieven van kranten raadplegen (in papieren of digitale vorm, zie ook Digitale content), studeren achter een pc, enzovoort. Deze functies vergroten de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. 

Gebruik van de bibliotheek
In de herfst van 2007 heeft het SCP voor het eerst onderzoek gedaan naar het gebruik dat personen (6 jaar en ouder) in de bibliotheek maken van de diverse bibliotheekproducten. De deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd hoe vaak zij in de voorgaande 12 maanden voor eigen gebruik naar de bibliotheek zijn geweest. Dit onderzoek is beschreven in Bibliotheekblad 4/5 (2009).

Enkele conclusies uit dit onderzoek in de genoemde periode van 12 maanden volgen hieronder NB. de cijfers betreffen steeds percentages van de bevolking.
Tieners en 6 tot 11-jarigen gebruiken vaker de bibliotheek. Hoofdgebruik door tieners is het zoeken van specifieke informatie, bij 6 tot 11-jarigen is dat het lezen of inzien van boeken.
In de genoemde periode bezocht 27% van de bevolking de bibliotheek. Vrouwen vormden binnen deze groep de meerderheid met 32% tegenover mannen 22%.

 gebruik openbare bibliotheek mannen vrouwen

Meer mannen dan vrouwen maakten gebruik van internet in de bibliotheek. Alle andere diensten werden door meer vrouwen dan mannen gebruikt.

 gebruik openbare bibliotheek autochtonen allochtonen

Meer allochtonen dan autochtonen brachten een bezoek aan de bibliotheek. Surinaamse en Antilliaanse landgenoten gingen aan kop, gevolgd door Turkse en Marokkaanse landgenoten.