Uitleningen muziek-cd’s, dvd’s en videocassettes

Op audiovisueel gebied is sprake van zowel een achteruitgang als een vooruitgang in het aantal uitleningen.

Deze situatie wordt aangetroffen binnen de groep muziek-cd’s, dvd’s en videocassettes samen.

In de verslagperiode (1999-2012) nam het aantal uitleningen binnen de groep muziekcd’s, dvd’s en videocassettes samen iets toe, tot, circa 5,9  miljoen. Wel vond er binnen die groep een gedeeltelijke vervanging plaats in de uitleen. Muziekcd’s maakten ruimte voor dvd’s. De uitleen van muziekcd’s nam in deze periode af met 63%. Daartegenover staat een ruime verdriedubbeling van het aantal uitgeleende dvd’s en videocassettes.

Zie ook: Collectie muziek cd’s, dvd’s en videocassettes.