Uitleningen boeken volwassenen

Het aantal uitleningen van boeken is aan veranderingen onderhevig. Hoe gaat het met de uitleningen aan volwassenen?

Het aantal uitleningen van boeken in de categorie volwassenen (excl. naslag, losse tijdschriften, overige uitleningen) is in de periode 1999-2012 constant teruggelopen. In deze periode daalde het aantal geleende boeken in deze categorie met 42%. De daling betrof zowel boeken ‘volwassenen non-fictie’ als boeken ‘volwassenen fictie’.

 

De sterkste afname van de uitleen is vooral te vinden onder de non-fictieboeken. De uitleen daarvan nam in de verslagperiode met meer dan de helft (61%) af. De daling in de uitleen van fictieboeken was een stuk kleiner, maar beliep toch nog  42%).Toelichting van het CBS op bovenstaande grafieken: doordat bij de opgave over 2008 bibliotheken hun opgave over het aantal uitleningen hebben geschoond van verlengingen, is het aantal uitleningen in 2008 lager dan in 2007.

Aantal geleende boeken per volwassen lid daalt
Voor de afname van de uitleen van boeken voor volwassenen (‘ontlezing’) is een aantal oorzaken aan te wijzen:

  • Daling van het aantal geleende boeken per lid.
    In 1999 leende een volwassen lid gemiddeld 37 boeken voor volwassenen (fictie en non-fictie samen); in 2012 was dit gedaald tot 26 exemplaren per jaar per lid.
  • Daling van het ledental volwassenen. In de periode 1999-2012 bedroeg de afname van het aantal volwassen leden 23%.
  • Veranderingen in de tijdsbesteding van volwassenen en de fulltime arbeidsparticipatie. Zie ook Betaald fulltime werkenden naar leeftijd en geslacht.
  • Voorts is de economische crisis van invloed op zowel het lenen als het kopen van boeken. Iets meer dan een vijfde van de leners leent meer, en koopt minder boeken. Vrouwen laten zich in dit opzicht in sterke tot zeer sterke mate door de economische omstandigheden beïnvloeden Bron: kvb - Stichting Marktonderzoek Boekenvak.
  • Mogelijk is ook de afname van het aantal boeken dat beschikbaar is van invloed, zie Collectie boeken volwassenen.
  • Zie verder: Verband tussen lenen en kopen en Lezen tijdens vakantie.