Toekomstig gebruik bibliotheek

In 2011 is een onderzoek gedaan onder Nederlanders naar hun verwachtingen met betrekking tot het gebruik van de bibliotheek in 2011 en in  2016.

In dit onderzoek werd gevraagd hoe waarschijnlijk men op dat moment vond dat mensen voor een aantal redenen gebruik maken van de bibliotheek in 2011 en hoe men dacht dat dat gebruik in 2016 zou zijn.

 verwachting publiek mbt gebruik bibliotheek in 2011 en 2016

De afbeelding laat zien dat men verwacht dat leren lezen en/of schrijven bij de bibliotheek in 2016 even belangrijk zal zijn als in 2011. Het gebruik in de bibliotheek van computer- en internetfaciliteiten zal afnemen, evenals het gericht zoeken naar informatie en het begeleiden  en leren lezen van kinderen.
Ook het lenen van boeken zal afnemen. Daarentegen verwacht men dat er veel meer e-books geleend zullen worden.
Opvallend was de verwachting dat ook in 2016 bibliotheken nog hulp kunnen bieden bij het gebruik van sociale media.