Digitale content, gebruik

Openbare bibliotheken maakten al in de jaren zestig van de twintigste eeuw gebruik van een literaire knipseldienst in de vorm van knipsels uit kranten.

Rond de eeuwwisseling maakten zij de overstap naar de online versie. Inmiddels geven bibliotheken al meer dan een decennium toegang tot digitale bestanden met informatie, zie ook Collectie digitale content).

In 2001 was reeds een groot aantal bibliotheken aangesloten op twee typen digitale bestanden: PiCarta (van toen nog Pica, nu OCLC geheten) en een aantal bestanden van NBD Biblion. In dat jaar werd voor het eerst centraal geregistreerd hoe hoog het gebruik was van de bestanden van de genoemde leveranciers. In 2003 werden alle bibliotheken aangesloten op een uitgebreide set bestanden, het Basispakket content. Dit is samengesteld uit een groot aantal bestanden afkomstig van verschillende leveranciers.

De meest gebruikte digitale diensten van de bibliotheek zijn zoeken in de catalogus (35% van de zoekacties) en het opzoeken van praktische informatie (34%). Bron : Kvb/stichting Marktonderzoek Boekenvak,
september 2013.

Het gebruik van de diverse bestanden wordt regelmatig gemeten. Per bestand is hier een apart artikel aan gewijd, zie de linker kolom hiernaast.