Collectie muziek cd’s, dvd’s en video's

Met een totale collectie van 2,3 miljoen items hebben de gezamenlijke openbare bibliotheken een groot archief aan audiovisuele materialen.

Het merendeel van de collectie AVM bestaat uit muziekcd’s, dvd’s en video’s. De rest (‘overige audiovisuele materialen’) omvat: microfiches, software, speel- en leermateriaal, kunstwerken en klein grafisch materiaal (knipselmappen, brochures, muurkranten en dergelijke). Hierna worden de ‘overige audiovisuele materialen’ buiten beschouwing gelaten.

In de periode 1999-2012 is de omvang van de collectie muziekcd’s, dvd’s en video’s eerst gestegen tot bijna 2 miljoen items ( in 2004). Na een sterke daling in 2005 en 2006 stabiliseerde de collectie. Sindsdien schommelt het aantal. Opvallend is de sterke daling in 2012 tot het laagste punt van de verslagperiode.

 omvang dvd's muziek 

Samenstelling collectie
Over de gehele periode (1999-2012) gezien heeft de samenstelling van de collectie muziekcd’s, dvd’s en video’s aanzienlijke veranderingen ondergaan. Dit was het gevolg van de invoering van de dvd.

In 1999 maakten muziekcd’s 81% uit van de collectie. Dvd’s waren er nog niet en videocassettes maakten nog geen 19% uit van het totale aantal audiovisuele middelen.
Videorecorders raakten al snel na de introductie van de dvd-speler uit de gratie. In 2004 zorgden prijsdalingen van de dvd-spelers (Het Financiëele Dagblad 23-11-2004) voor een sterke afname van de videorecorders. Vanaf die tijd namen de aanschaf en het gebruik van dvd-spelers snel toe. De bibliotheken vulden hun audiovisuele collecties aan met dvd’s. Hierdoor steeg het aandeel van de collectie dvd’s/videocassettes ten opzichte van de muziek-cd’s.

In 2010 kwam het aandeel van de dvd’s/video’s voor het eerst hoger uit dan het aandeel muziekcd’s. Deze trend zette zich in de jaren daarna voort.

 Collectie muziek cd's , dvd's ten opzochte van videocassettes