Collectie boeken volwassenen

De collectie boeken voor volwassenen nam in de periode 1999-2012 vrijwel voortdurend af.Wat zijn de oorzaken daarvan?

In 1999 hadden de bibliotheken voor het volwassen publiek bijna 24,5 miljoen boeken ter beschikking. In 2012 was de omvang van de collectie boeken voor volwassenen  teruggelopen tot 14,8 miljoen: een vrijwel continue daling. In deze periode daalde de omvang van de collectie met 40%. De enige uitzondering hierop was het jaar 2001.

Een deel van de afname van de collectie boeken voor volwassenen kan verklaard worden uit de behoefte van bibliotheken om hun collecties te rationaliseren. Deze rationaliseringsslag had vooral betrekking op boeken die al een jaar of langer niet meer uitgeleend waren en op boeken waarvan meerdere exemplaren in de collectie aanwezig waren. Door fusies tussen bibliotheken in het kader van de Bibliotheekvernieuwing (zie Aantal bibliotheekorganisaties) werden collecties samengevoegd waardoor in de nieuwe collectie vaker duplicaten van weinig geleende titels voorkwamen.
Overigens heeft de diversiteit van de collecties – en daarmee de aantrekkelijkheid – waarschijnlijk niet echt geleden onder deze rationalisering. Bovendien is het gemakkelijker geworden boeken uit andere bibliotheken te lenen, waardoor de collecties van andere bibliotheken in Nederland beter binnen bereik van de klant zijn gekomen.