Collectie boeken jeugd

De collectie boeken voor de jeugd neemt in omvang af. Dit is ook het geval bij de collectie boeken voor volwassenen. Neemt de afname van de collectie boeken voor de jeugd net zo snel af als die voor volwassenen?

In de verslagperiode daalde het aantal jeugdboeken van 14,2 miljoen (1999) naar 11,7 miljoen (2012). Dit komt overeen met een daling van 17%. De daling vond gedurende de verslagperiode vrijwel continu plaats. In 2012 bereikte omvang van de jeugdcollectie het laagste punt tot nu toe.

collectie boeken jeugd

Vergeleken met de collectie boeken volwassenen  is de daling van de collectie jeugdboeken minder groot dan die van de volwassenen. Net als bij de collectie voor volwassenen kan een deel van deze afname veroorzaakt zijn door rationalisering van de collecties. Toch nam in de verslagperiode het aantal boeken voor jeugdleden verhoudingsgewijs minder af. Wellicht hebben bibliotheken vanaf 2005 in het kader van de leesbevordering en werving van jeugdleden meer aandacht gehad voor en geld besteed aan de collectie voor jeugdboeken dan aan die voor volwassenen.

collectie boeken volwassenen, jeugd