Ondersteunende internationale organisaties

Op internationaal niveau worden bibliotheken ondersteund door vier organisaties.

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) is de Europese koepel- en lobbyorganisatie van nationale bibliotheek-, archief- en (andere) kennisorganisaties en -verenigingen. EBLIDA houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van de Europese informatiesamenleving zoals copyrights & licensies, cultuur & educatie, alsmede met de uitbreiding van de Europese Unie. EBLIDA is voorstander van een ongehinderde toegang tot informatie in dit digitale tijdperk. De organisatie ondersteunt de rol die de archieven en bibliotheken hierin kunnen hebben. EBLIDA is gevestigd in Den Haag.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) is het belangrijkste internationale orgaan op het gebied van de bibliotheken en informatiediensten, en hun gebruikers. IFLA werkt wereldwijd en heeft 1600 leden in ongeveer 150 landen. IFLA werd in 1971 in Nederland opgericht en is gevestigd in Den Haag.

LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) vormt het belangrijkste netwerk van onderzoeksbibliotheken in Europa. LIBER werd in 1971 opgericht. De organisatie richt zich op onder andere het verbeteren van informatiediensten, de toegang tot onderzoeksinformatie in welke vorm dan ook, innovatieve diensten voor eindgebruikers op het gebied van onderwijs, leren en onderzoek en het behoud van het cultureel erfgoed.

Europeana is een uitgebreide Europese multimedia online-bibliotheek. Deze geeft toegang tot een collectie van miljoenen digitaal beschikbare afbeeldingen van voorwerpen uit collecties van Europese musea en galerieën, bibliotheken, archieven en multimediacollecties. Europeana wordt gehost door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het materiaal wordt geleverd door de nationale bibliotheken en circa duizend culturele organisaties van de lidstaten van de Europese Unie.

Op het gebied van het behoud van documentair erfgoed, zoals boeken, manuscripten, foto’s en films en op het gebied van onderwijs speelt UNESCO een belangrijke rol. UNESCO is de organisatie binnen de Verenigde Naties die onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie gebruikt om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen. De Nationale UNESCO-Commissie is de schakel tussen UNESCO en het Nederlandse professionele veld en tussen het veld en de Nederlandse overheid. Het secretariaat van de Nationale UNESCO-Commissie is ondergebracht bij Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.