Over de Bibliotheekmonitor

De bibliotheekmonitor beschrijft  de stand van zaken en ontwikkelingen in de openbare bibliotheeksector en plaatst deze in een bredere context. Daardoor biedt de  Bibliotheekmonitor ook zicht op voor de bibliotheek relevante veranderingen in de maatschappij en op het gebied van andere aan bibliotheek gerelateerde terreinen, zoals media en informatie.

De bibliotheekmonitor bevat een schat aan gegevens over de aspecten van het bibliotheekwerk, zoals het aanbod (hoeveel vestigingen zijn er en hoe groot zijn de collecties?), het bereik (welk deel van de bevolking bereikt de bibliotheek?), het gebruik (hoeveel wordt er geleend van welke soorten materialen?). Daarnaast zijn er ook bedrijfsmatige gegevens over baten en lasten, personeelsinzet en dergelijke.

De bibliotheekmonitor is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: Trends bibliotheken, Trends media en informatie en Trends maatschappij. Per categorie wordt in een aantal artikelen een overzicht gegeven van de stand van zaken. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit een groot aantal bronnen, waaronder het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Vereniging Openbare Bibliotheken, onderzoekrapporten van Koninklijke Bibliotheek (voorheen Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) en andere organisaties.