Collectie in historisch perspectief

De gezamenlijke collectie van alle openbare bibliotheken omvatte aanvankelijk alleen boeken en bladmuziek.

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de collectie uitgebreid met andere media: video’s, cd-roms, cd’s, dvd’s (zie ook Collectie muziekcd’s, dvd’s en video’s). In de grafiek is te zien dat de collectie boeken zijn top bereikte in 1992. Na dat jaar zette een gestage daling in.

Collectie in historisch perspectief

Vanaf 1999 wordt ook het aantal audiovisuele materialen geregistreerd. In de periode 1999-2012 bleef het totaal aantal audiovisuele materialen ongeveer gelijk: 2,335 miljoen in 1999, en  in 2012 2,289 miljoen.
De afname van de totale collectie van de bibliotheken komt vrijwel volledig op het conto van de boekencollectie.
Zie ook: Collectie boeken volwassenen en Collectie boeken jeugd.