Bronnen

Trends Bibliotheken

 • Bogaart, Alwien en Annelies van der Horst (2011). Bezuinigingen van gemeenten en provincies op kunst en cultuur. Amsterdam: DSP-groep
 • Centraal Bureau voor de Statistiek: http://statline.cbs.nl
 • Cloïn, Mariëlle 2013, Met het oog op de tijd. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Consumentengids (juni 2013).
 • ECABO (2010). Informatiedienstverlening – ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 • Het Financieele Dagblad 23/11/2004, Brits Dixons stopt met videorecorders.
 • Hottenhuis, Anne (2009). Bibliotheekwerk als booming business, in: Bibliotheekblad 14 (2009).
 • Huysmans, Frank en Carlien Hillebrink (2008). De openbare bibliotheek tien jaar van nu. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Huysmans, Frank en Luc Röst (2009). Altijd prijs.
 • Kasperkovitz, Johanna (2008). Monitor Bibliotheekvernieuwing 2006.
 • Kasperkovitz, Johanna (2010). Een krimpend perspectief. Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in de periode 2010-2013.
 • Kasperkovitz, Johanna (2011). Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk. Ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode 2010-2014.
 • Kasperkovitz, Johanna (2012) Tussenbalans: de bibliotheeksector in 2012 Gemeentelijke bezuinigingen in de periode 2010-2014, effecten en vooruitblik.
 • Kasperkovitz, Johanna en Martien van Tits, Saskia von der Fuhr (2009). De leerfunctie van Bibliotheken in beeld. Rapportage 2009.
 • Kriellaars, Matthijs (2011). Segmentatieonderzoek Loket aangepast-lezen.
 • Loket Aangepast Lezen
 • KVB/Stichting Marktonderzoek Boekenvak
 • Ministerie OCW (2000), Open poort tot kennis.
 • Ministerie van OCW (2011).
 • Oomes, Marjolein (2011), Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties: op weg naar een passend opleidingaanbod.
 • Procesbureau Bibliotheekvernieuwing (2005). Uw vernieuwingsagenda openbaar bibliotheekwerk in drie stappen.
 • Quick, Susannah, Gillian Prior, Ben Toombs, Luke Taylor en Rosanna Currenti (2013).
  Percepties van gebruikers van voordelen van ICT in openbare bibliotheken in Nederland. 
 • Raad voor Cultuur (2005), Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap.
 • Röst, Luc (2010). Onderzoek gemeentelijke bezuinigingen.
 • Rijksoverheid
 • Stuurgroep herstructurering openbaar bibliotheekwerk (2000).Open poort tot Kennis.
 • Schneiders, Paul (1997), Nederlandse bibliotheekgeschiedenis.
 • SEO, Digitaal gebonden 2010
 • SCP/AVO Tijdsbestedingsonderzoek 1975-2005
 • Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
 • Stalpers, Cedric (2005). De Bibliobus in beeld 2005.
 • Stichting Bibliotheek.nl
 • Stichting Leenrecht
 • Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB)
 • Wet op het specifiek cultuurbeleid (1994).
 • Wikipedia: provinciale bibliotheekcentrale
 • Werkgeversorganisatie Openbare Bibliotheken (WOB). 

Trends Media & Informatie

 • Algemeen dagblad, 26 mei 1997
 • Bangma, Menno, Annemieke de Korte, Sander Limonard, Martijn Staal, 2010,  eBooks via de bibliotheek.
 • Boekbond, Jaarverslag 2010
 • Boekenindexonderzoek/st. Speurwerk
 • Bol.com, aantal uitgeleverde e-books, per e-mail
 • Broek, A. van den, Frank Huysmans en Jos de Haan 2009, Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • CPNB
 • Centraal Bureau voor de Statistiek: http://statline.cbs.nl.
 • De Betere Wereld, 15 oktober 2010.
 • De Telegraaf 14/1/2007
 • Generator Research oktober 2011, eBook Publishing & eReading Devices: 2011 to 2015 - Analysis, Data, Insight and Forecasts.
 • HOI. 
 • Huysmans, Frank, Jos de Haan, Andries van den Broek, 2004, Achter de schermen. Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Huysmans, Frank en Carlien Hillebrink, 2008, De openbare bibliotheek tien jaar van nu. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Hyves
 • International Telecommunication Union
 • koninklijke vereniging van het boekenvak. KVB Jaaroverzicht 2011.
 • NOS
 • NRC 31/07/2010, Nederland wacht op de doorbraak van e-books.
 • NRC 09/10/2009, De Telegraaf stopt met zondagskrant.
 • OESO.
 • Pijpers, Remco en Jos de Haan, 2010, Contact! Kinderen en Nieuwe Media. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010.
 • SBO-onderzoek
 • SCP Tijdbestedingsonderzoek(AVO 1983-2007).
 • Semiocast.com
 • Socialbakers
 • Stichting de Betere Wereld, 15/10/2010, Verdien geld met je oude mobiel.
 • KBB ledenenquête (2005
 • The Independent
 • Thuiswinkel.org.
 • Trouw 26 september 1992, 26 mei 1997, 19 januari 1999
 • VU 2009, Huishoudens aangesloten op internet.

 Trends Maatschappij

 • Bijl, Rob. Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer en Peggy Schyns, 2009, De sociale staat van Nederland 2009.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek: http://statline.cbs.nl.
 • Eurostat
 • Geertsma, Anna, m.m.v. M. Ooms, I. Bos en J. Jongeneelen (2010). Monitor Laaggeletterdheid G52. ’s-Hertogenbosch: Cinop.
 • Jong, Andries de, en Coen van Duin, 2010, Regionale prognose 2009-2040: Vergrijzing en omslag van groei naar krimp. Bilthoven: Planbureau voor de Leefomgeving.
 • Kleijn, M.M. de, A.S. Quak en L.S. de Ruig (2011). De aanpak van laaggeletterdheid door openbare bibliotheken.Zoetermeer: Research voor Beleid.
 • Latten, Jan en Niels Kooiman, 2010, Bevolking groeit vooral in regio's met dubbele aantrekkingskracht: Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Otten, Ferdy en Wim Bos, 2009, Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Stichting Marktonderzoek Boekenvak
 • Wikipedia: provinciale bibliotheekcentrale